Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż 17 sztuk drzew gatunek ,,topola, jesion i olcha” znajdujących się na działce nr 803 położonej w obrębie m. Skalbmierz stanowiącej własność Gminy Skalbmierz.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2012 r. o godz.930 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1.

 

Cena wywoławcza zakupu drzew wynosi 3000 zł

Wadium w wysokości 300 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł najpóźniej w dniu 13 lutego 2012 r. do godziny 915 w kasie urzędu.

Drzewa te rosną pomiędzy korytem rzeki ,,Szarbiówka” a drogą powiatową Skalbmierz – Sielec Kolonia.

Drzewa, o których mowa należy wyciąć we własnym zakresie do dnia 15.03.2012 r., Przy wycince należy zachować zasady BHP. Teren uporządkować. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac pełną odpowiedzialność ponosi oferent.

Informacji dotyczących w/w można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 pok. nr 6 tel. (41) 35 29 085 wew. 16.

 

Skalbmierz 23.01.2012r.

 

BURMISTRZ

/-/ MICHAŁ MARKIEWICZ

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2012-01-24
Data publikacji:
2012-01-24
Data ostatniej zmiany:
2012-01-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-27 08:24:13, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)