Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Przetarg na modernizację bazy lokalowej w MGOK Skalbmierz - modyfikacja SIWZ

Zbieranie statystyk

Przetargi 2007

MODYFIKACJA

 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 na realizację zadania:

 

Modernizacja bazy lokalowej oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu”

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

 

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

             przetarg ogłoszono dnia 14.09.2007r.

www.skalbmierz.eobip.pl

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r.  z późni. zmianami ) wprowadza się następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Zmiana dotyczy załączonego przedmiaru dotyczącego robót budowlanych – zamieszczony w SIWZ załącznik jest niezgodny z projektem.

Modyfikacja polega na zamieszczeniu właściwego przedmiaru robót.

 

Z uwagi na niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmain w ofertach zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, stąd:

 

Pkt 6. ppkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

Termin składania ofert upływa dnia  2007-10-11       o godzinie 9.00.”

Pkt. 9 ppkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-10-11  o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1 ,sala konferencyjna.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Zostanie również umieszczona na podanej stronie internetowej:

www.skalbmierz.eobip.pl

                                                                         

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                       /-/ Michał Markiewicz                                 

Załączniki:

l        przedmiar robót na roboty budowlane

             Skalbmierz, dn. 04.10.2007r.                                      

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-10-04
Data publikacji:
2007-10-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)