Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

Skalbmierz, dn. 26.01.2010r.

Znak: BID/341/01/2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na realizację zadania:

 

Dowóz i odwóz uczniów do szkoły w ramach projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości” w terminie od 01.02.2010 r. do 16.12.2011 r.

Znak postępowania: BID/341/01/2010

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                       
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

P.P.H.U „STODOŁA”   BRYŁA PIOTR

  
  

100%

  

           

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

P.P.H.U „STODOŁA” PIOTR BRYŁA

Sokolina 5

28-506 Czarnocin

 

ZA CENĘ: 96812,60    /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert)

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz                                   

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-02-02
Data ostatniej zmiany:
2010-02-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-27 08:24:13, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)