Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko – ładowarki marki „Ursus” typ „Ostrówek K-162”o numerze rejestracyjnym KET 4897 zakończył się wynikiem pozytywnym.

Wymagane wadium wpłacone zostało przez 9 osób i w związku z tym dopuszcza się ich do przetargu.

Przetarg odbył się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 10 marca 2011r.

Cena wywoławcza koparko – ładowarki marki „Ursus” typ „Ostrówek K-162” wynosiła:

12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych i 00/100)

Wadium 1200 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100)

W wyniku przetargu na sprzedaż koparko – ładowarki marki „Ursus” typ „Ostrówek K-162”o numerze rejestracyjnym KET 4897 ustalono nabywcę Pana Lis Piotr  Parznice 112, 26-624 Kowala, który zaoferował kwotę 12120 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia złotych i 00/100)

 

 

 

Skalbmierz 2011-03-10.                                                                   

 

/-/ Burmistrz
Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2011-03-10
Data publikacji:
2011-03-10
Data ostatniej zmiany:
2011-03-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)