Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

 

Skalbmierz, dn. 24.03.2011 r.

 

Znak: BID.271.01.2011

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Przetarg nieograniczony na

 

„Odbudowa drogi gminnej nr 003545T  Krępice – Ostrów w km od 0 + 860 do km 1 + 670”

 

Znak postępowania: BID.271.01.2011

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2010r. nr 113, poz. 759 z ze zm)) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                                        
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

„Odbudowa drogi gminnej nr 003545T    Krępice – Ostrów w km od 0 + 860 do km 1 + 670”

  

 

  
  

1

  
  

„CEZET” Przedsiębiorstwo   Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla

  

ul. 17-go Stycznia 32,

  

27-200 Starachowice

  
  

70,43

  
  

2

  
  

Przedsiębiorstwo Robót   Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

  

ul. Racławicka 41 B

  

32-200 Miechów

  
  

95,08

  
  

3

  
  

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”Henryk Wojda ul.   Głowackiego 50, 28-300 Jędrzejów

  
  

99,00

  
  

4

  
  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Na Wykonawcę wybrano:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

 

Za cenę:

 

122497,61 zl brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

 

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

                       

 

                                                                                             

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a  

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-03-24
Data ostatniej zmiany:
2011-03-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)