Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95 o powierzchni 0,5506 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 4 680 odbyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 19 maja 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nie dokonano żadnej wpłaty wymaganego wadium.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 15 000 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 lutego 2011 r. 

 

 

Skalbmierz 2011-05-30.                                                                                  Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WY NIKU PRZETARGU

 

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 267/2 i 269 o powierzchni łącznej 0,2846 ha., stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej

Nr 10 924 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1 w dniu 19 maja 2011 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3 100 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Luty Wojciech za kwotę 3 150 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych)

 

 

Skalbmierz 2011-05-30.                                                                          Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-06-06
Data ostatniej zmiany:
2011-06-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)