Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wszczęciu postępowania Znak: IZP.6733.1.9.2016.EP z dnia 22.12.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wycofaniu wniosku Znak: IZP.6733.1.5.2016.EP z dnia 20.12.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w sprawie wycofania wniosku Znak: IZP.6733.1.7.2016.EP z dnia 14.12.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wszczęciu postępowania z dnia z dnia 18.11.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 1/5/2016 z dnia z dnia 14.09.2016r.


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji nr 1/5/2016 z dnia 14.09.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wydaniu decyzji Znak: IZP.6733.1.6.2016.EP z dnia 15.09.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wydaniu decyzji Znak: IZP.6733.1.5.2016.EP z dnia 14.09.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wydaniu decyzji Znak: IZP.6733.1.4.2016.EP z dnia 13.09.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wydaniu decyzji Znak: IZP.6733.1.3.2016.EP z dnia 04.08.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wszczęciu postępowania Znak: IZP.6733.1.6.2016.EP z dnia 29.07.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wszczęciu postępowania Znak: IZP.6733.1.5.2016.EP z dnia 22.07.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wszczęciu postępowania Znak: IZP.6733.1.4.2016.EP z dnia 20.07.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wydaniu decyzji Znak: IZP.6733.1.2.2016.EP z dnia 19.07.2016r.


Obwieszczenie Burmistrza MiG Skalbmierz o wszczęściu decyzji znak: BID.6733.1.3.2016.EP.


Obwieszczenie Burmistrza MiG Skalbmierz o wszczęściu postępowania stosonie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2015 poz 199) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r. poz.23).

 


Obwieszczenie Burmistrza MiG Skalbmierz o wydaniu decyzji znak: BID.6733.1.1.2016.EP.


Obwieszczenie Burmistrza MiG Skalbmierz o wszczęciu postępowania znak: BID.6733.1.1.2016.EP.


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2016-02-24
Data publikacji:
2016-02-24
Data ostatniej zmiany:
2016-12-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 18:53:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)