Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Obwieszczenie - uchylenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie - uchylenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 września 2018 roku

Zbieranie statystyk

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

Decyzja dot. Przebudowy drogi powiatowej Nr 0506 T Przybenice-Bełzów-Skorczów od km 0+000 do km 2+100

Zbieranie statystyk

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 sierpnia 2018r. Znak: IZP.6733.1.3.2018

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 09.08.2018r. Znak: IZP.6733.1.2.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie - elektrociepłownia na biogaz

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0506T Przybenice-Bełzów-Skorczów od km 0+000 do km + 2+100”. Dz. ew. nr 161-obręb 0012 Przybenice, Dz.ew. nr 99,165,90-obręb Bełzów

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 12 lipca 2018r Znak:IZP.6733.1.3.2018

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 lipca 2018r Znak:IZP.6733.1.4.2018

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-16 14:39:36, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)