Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r, poz. 571) przeprowadzonego w dniu 14 marca 2024 roku.

 

OGŁOSZENIE

 

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r, poz. 571) przeprowadzonego w dniu 14 marca 2024 roku.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r, poz. 571)              

o g ł a s z a m,

że w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży przez organizacje i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Skalbmierz przeprowadzonego w dniu 14 marca 2024 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:

 

  1. Klub Sportowy Victoria 2015 do realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania
    i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
  2. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie:

90 000zł;

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Aneta Burgiel
Informację wprowadził:
pszmigiel
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-17 18:02:17, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)