Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż 2 sztuk drzew gatunek ,,wiąz” znajdujących się na działce nr 196 położonej we wsi Małoszów stanowiącej własność Gminy Skalbmierz (park).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2009r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza zakupu 2 szt. drzew wynosi - 150 zł

Wadium w wysokości 30 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30 zł najpóźniej w dniu 29 stycznia do godziny 930 w kasie urzędu.

Drzewa, o których mowa należy wyciąć we własnym zakresie, drewno zagospodarować, teren uporządkować zachowując warunki bezpieczeństwa prowadzonej wycinki. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac pełną odpowiedzialność ponosi oferent.

Informacji dotyczących w/w przetargu udziela Pan Mirosław Skóra pokój nr 6, tel. (041) 35 29 085 wew. 16.

Skalbmierz 12.01.2009r.

 BURMISTRZ

/-/ MICHAŁ MARKIEWICZ

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-01-19
Data ostatniej zmiany:
2009-01-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)