Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 01.04.2009r.

 

Znak: ZPP.341/01/O/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

Znak postępowania: ZPP.341/01/B/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                                                  
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana    ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

Konserwacja oświetlenia ulicznego na   terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

  

Przetarg w dniu 31.03.2009r.

  

 

  
  

1

  
  

„EKOBOX” Sp.   z o.o.

  

25-045   Kielce

  

Ul. J.   Kusocińskiego 50

  
  

91,62

  
  

2

  
  

ZAKŁAD   INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

  

Marcin   Kwiecień

  

Cudzynowice   77, 28-500 Kazimierza Wielka

  
  

84,43

  
  

 

  
  

3

  
  

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.

  

Al. Piłsudskiego 51

  

26-110 Skarżysko-Kamienna

  
  

100

  

                       

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

Za cenę: 47.268,90 PLN/brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

 

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                               /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a     

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-04-01
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)