Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”

Ikona statystyk

Skalbmierz 08 lutego 2020 roku

 

SPRAWOZDANIE

 

z realizacji ,, Programu Współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”

 

Sprawozdanie przygotowano zgodnie z  art. 5a ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057ze zm.)

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XXXII/160/2017  z dnia 22listopada 2017 roku przyjęto ,,Program Współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w zakresie realizacji zadań publicznych gminy  na lata „2018-2022”.

Zarządzeniem nr Or.0050. 138.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 03 lutego 2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez Gminę Skalbmierz do realizacji w 2020 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020., poz.1057ze zm.) zadania wymienione w programie
w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowano w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na ogłoszony konkurs została złożona jedna oferta przez Klub Sportowy ,,Victoria 2015” dotycząca następujących działań:

  • organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Skalbmierz z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowejpoprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w piłce nożnej w czterech grupach wiekowych, tj.: orlik, młodzik, junior, oraz grupa seniorów przez wykwalifikowanych instruktorów piłki nożnej,
  • grupa orlików-12 osób
  • grupa młodzików-30 osób
  • grupa junior-17 osób
  • grupa seniorów-23 osób

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych dla 4 grup wiekowych.

Rezultaty zadania zostały w pełni zrealizowane:

Rozwój poprzez regularne treningi kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, która przyniesie korzyści  dzieciom i młodzieży w późniejszych etapach życia.

Przeprowadzono regularne treningi 2 x w tygodniu po 1.5 h w 4 grupach treningowych, wyszkolono ponad 100 osób w tym 75 osób to dzieci i młodzież.

Zorganizowano lub wzięto udział w 82 meczach międzyklubowych i turniejach.

Osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzyklubowym awans drużyny młodzików do wyższego szczebla rozgrywek (Świętokrzyska Liga Młodzików Starszych).

W przypadku  szczególnie utalentowanej młodzieży, możliwość  uczestnictwa w organizowanej przez PZPN  Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

 Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania w 2020 roku wyniosły 60 000 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Powyższe sprawozdanie zostało przedłożone w formie informacji Radzie Miejskiej
 w Skalbmierzu.

 

Sporządziła:

Jadwiga Nanuś

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Jadwiga Nanuś
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-03-11
Data publikacji:
2021-03-11
Data ostatniej zmiany:
2021-03-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 15:09:41, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)