Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020r , poz.1057 tekst jednolity ze zm. ) przeprowadzonego w dniu 11marca 2021 roku

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

 

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku  zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020r , poz.1057 tekst jednolity ze zm. ) przeprowadzonego w dniu 11marca 2021 roku

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

 pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r,poz.1057 tekst jednolity ze zm.)

ogłaszam

 że w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży przez organizacje i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Skalbmierz przeprowadzonego w dniu 11 marca 2021 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:

 

  1. Klub Sportowy VICTORIA 2015 w Skalbmierzu do realizacji zadania publicznego w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
  2. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie:

60 000zł;

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Jadwiga Nanuś
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-03-11
Data publikacji:
2021-03-11
Data ostatniej zmiany:
2021-03-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 15:09:41, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)