Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

„… dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego …”

 

 

Skalbmierz, dn. 27.05.2009r.

Znak: ZPP.341/04/O/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

nieograniczonego na realizację zadania:

Przebudowa dróg gminnych: 003524T m. Zakrzów, Baranów (1,51 km); 003512T m. Drożejowice (1,11km); 003523T m. Skalbmierz, Zakrzów, Sietejów (3,65 km); 003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km).

 

Znak postępowania: ZPP.341/04/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                                
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Konsorcjum

  

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych   Spółka z o.o.

  

Ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce – Lider   Pełnomocnik

  

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno   Drogowych Sp. z o.o.

  

Uk. Racławicka 41b, 32-200 Miechów -   Partner

  
  

88,57

  
  

2

  
  

Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c

  

Szarbia   Zwierzyniecka 107

  

28-530   Skalbmierz

  
  

100,00

  

           

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

Za cenę: 4 332 103,10 /brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz                                   

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a     

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk (apietrzyk)
Data wytworzenia:
2009-05-28
Data publikacji:
2009-05-28
Data ostatniej zmiany:
2009-05-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)