Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I.  nieruchomość położona we wsi Baranów oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 217/1 o powierzchni 0,1194 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 36 694.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42 000 zł,

   Wadium 4 000 zł.

      Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centrum wsi Baranów. Teren zróżnicowany, zabudowany budynkiem byłej remizy OSP. Działka posiada nieregularny kształt. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej – powiatowej Skalbmierz – Proszowice. Działka posiada przyłącze eNN, w sąsiedztwie przebiega wodociąg.

      Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,tereny usług podstawowych”.

 II.  nieruchomość położona w m. Skalbmierz obręb 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 694 o powierzchni 0,2568 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 29 367.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 zł,

Wadium 800 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz obręb 1 za budynkiem lecznicy zwierząt. Teren z łagodnym skłonem w kierunku północnym. W działce znajduje się szambo obsługujące budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr. 697. Nieruchomość posiada dostęp do drogi wojewódzkiej poprzez drogę wewnętrzną. Działka użytkowana rolniczo.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,obszary łąk i pastwisk, objęte ochroną prawną, tereny zalewowe wielkimi wodami”.

III.  nieruchomość położona we wsi Tempoczów Kolonia oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 111/4 o powierzchni 0,2000 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 4222.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 000 zł,

Wadium 2000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Tempoczów Kolonia, w sąsiedztwie obwodu drogowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze Tempoczów Kolonia – Rosiejów. Posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem murowano – drewnianym byłej świetlicy, 1-kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Obiekt w miernym stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmianą sposobu użytkowania”.

IV.  nieruchomość położona w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 284/1o powierzchni 2,5805 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000 zł,

Wadium 4000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżu m. Skalbmierz, pomiędzy działką stanowiącą dawną kolejkę wąskotorową a rzeką Nidzica. Teren równy, na gruncie pastwisko a w części zachodniej użytek rolny. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,obszary łąk i pastwisk, objęte ochroną prawną, tereny zalewowe wielkimi wodami.

V.  na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów nr. działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha., stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000 zł,

Wadium 11 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz obręb: 1, przy ul. Republiki Partyzanckiej oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha. Teren zabudowany jest budynkiem parterowym z dobudówką od strony północnej o powierzchni użytkowej 151,08 m2. Budynek ogólnie w średnim stanie technicznym. Do tej nieruchomości należy lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 położony na parterze w budynku 2-kondygnacyjnym, w którym mieszczą się dwa lokale przy ul. Republiki Partyzanckiej 23 na działce nr. ewid. 824/1 o powierzchni 0,0293 ha. Struktura użytkowa lokalu: korytarz, łazienka i 2 pomieszczenia. Nieruchomości te leżą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej łączącej Skalbmierz z Sielcem Kolonią.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,tereny przedsiębiorczości, wskazane do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu do dnia 31.12.2013 r.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009r. o godz. 1000  dla nieruchomości opisanej w pkt I, o godz. 1020 dla nieruchomości opisanej w pkt. II, , o godz. 1040 dla nieruchomości opisanej w pkt. III , o godz. 1100 dla nieruchomości opisanej w pkt. IV , o godz. 1120 dla nieruchomości opisanej w pkt. V w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  ul. Kościuszki 1 – Sala  Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2009 r. z dopiskiem, której nieruchomości wpłacone wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój Nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

 

 

          Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-07-27
Data ostatniej zmiany:
2009-07-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)