Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na dowóz dzieci - wyniki

Ikona statystyk

 

 

Skalbmierz, dn. 31.07.2009r.

Znak: ZPP.341/06/O/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

nieograniczonego na realizację zadania:

Dowóz i odwóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2009/2010

 

Znak postępowania: ZPP.341/06/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                                         

  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

  

31-670 Kraków, ul. Powstańców 127

  
  

93,41

  
  

2

  
  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

  

28-100 Busko Zdrój ul. Boh. Warszawy 118

  
  

81,21

  
  

3

  
  

Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STODOŁA” Bryła Piotr

  

28-506 Czarnocin, Sokolina 5

  
  

100,00

  

           

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STODOŁA” Bryła Piotr

28-506 Czarnocin, Sokolina 5

Za cenę: 109 938,22  /brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

 

                                              

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz                                   

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a     

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2009-07-31
Data publikacji:
2009-07-31
Data ostatniej zmiany:
2018-06-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)