Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

 

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Baranów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 217/1 o powierzchni 0,1194 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 36 694 odbyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu

27 sierpnia 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 42 000 zł.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 694 o powierzchni 0,2568 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 29 367 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu

27 sierpnia 2009 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Pastecka Radosław za kwotę w wysokości 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Tempoczów Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/4 o powierzchni 0,2000 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 4 222 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu

27 sierpnia 2009 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 21 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Szczeblewski Marcin za kwotę w wysokości 21 300 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych).

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/1 o powierzchni 2,5805 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu

27 sierpnia 2009 r. dopuszczono trzy osoby, z tym, że jedna nie uczestniczyła w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 40 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Stępień Bogusław za kwotę w wysokości 40 500 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych).

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości oznaczonej nr. działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha.,  stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr

25 003 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1 w dniu 27 sierpnia 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 110 000 zł.

 

 

Skalbmierz 2009-09-07.                                                                   

  Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-09-08
Data ostatniej zmiany:
2009-09-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)