Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 30.09.2009r.

Znak: ZPP.341/09/O/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na realizację zadania:

 

Przebudowa drogi dojazdowej nr 455 w km 0+000 – 0+580  i nr 443 w km 0+000 – 0+190  w Kobylnikach

Znak postępowania: ZPP.341/09/2009

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                                  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Przedsiębiorstwo Robót   Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o.

  

ul. Racławicka 41b

  

32-200 Miechów

  
  

 

  

93,90

  
  

2

  
  

Kieleckie   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o.

  

ul. Przęsłowa 2a

  

25-670 Kielce

  

 

  
  

 

  

67,96

  

 

  
  

3

  
  

Przedsiębiorstwo   Drogowe WOJTRANS  Henryk Wojda

  

ul.Głowackiego 53

  

28-300 Jędrzejów

  

 

  
  

 

  

98,76

  
  

 

  

4

  

 

  

 

  
  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe   SZAR-BUD s.c.

  

Sarbia Zwierzyniecka 107

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100,00

  

           

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SZAR-BUD s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

ZA CENĘ: 118.832,88    /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert)

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz                                   

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-09-30
Data ostatniej zmiany:
2009-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)