Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I.  nieruchomość położona we wsi Baranów oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 217/1 o powierzchni 0,1194 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej

      Nr 36 694.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000 zł.  Wadium 4 000 zł.

      Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centrum wsi Baranów. Teren zróżnicowany, zabudowany budynkiem byłej remizy OSP. Działka posiada nieregularny kształt. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej – powiatowej Skalbmierz – Proszowice. Działka posiada przyłącze eNN, w sąsiedztwie przebiega wodociąg.

      Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,tereny usług podstawowych”.

II.  na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów nr. działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha., stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 000 zł,

Wadium 9 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz obręb: 1, przy ul. Republiki Partyzanckiej oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha. Teren zabudowany jest budynkiem parterowym z dobudówką od strony północnej o powierzchni użytkowej 151,08 m2. Budynek ogólnie w średnim stanie technicznym. Do tej nieruchomości należy lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 położony na parterze w budynku 2-kondygnacyjnym, w którym mieszczą się dwa lokale przy ul. Republiki Partyzanckiej 23 na działce nr. ewid. 824/1 o powierzchni 0,0293 ha. Struktura użytkowa lokalu: korytarz, łazienka i 2 pomieszczenia. Nieruchomości te leżą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej łączącej Skalbmierz z Sielcem Kolonią.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,tereny przedsiębiorczości, wskazane do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu do dnia 31.12.2013 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2009r. o godz. 1000  dla nieruchomości opisanej w pkt I, o godz. 1020 dla nieruchomości opisanej w pkt. II, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  ul. Kościuszki 1 – Sala  Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 16 listopada 2009 r. z dopiskiem, której nieruchomości wpłacone wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój Nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

 

Burmistrz    

/-/ Michał Markiewicz

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-10-07
Data ostatniej zmiany:
2009-10-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)