Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 09.10.2009r.

Znak: ZPP.341/08/O/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na realizację zadania:

 

Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul.W.Witosa, Pl.M.C.Skłodowskiej, ul.Szkolna, ul.Kępa, ul.5-go Sierpnia w Skalbmierzu

Znak postępowania: ZPP.341/08/2009

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Zadanie nr 1

 

                                                       
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana    ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Zakład Ogólnobudowlany

  

i Instalacji Elektrycznych

  

Stanisław Kozieł

  

32-090 Słomniki,   Orłów 39a

  
  

 

  

Wykonawca   wykluczony z postępowania

  

Oferta   odrzucona

  
  

2

  
  

Konsorcjum:

  

-„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk

  

ul.Kościuszki 68

  

28-200 Staszów,

  

-Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” – bis

  

Marian Adamczyk, Józef Adamczyk,Stanisław Adamczyk

  

ul.Kościuszki 68, 28-200 Staszów

  
  

 

  

77,05

  
  

3

  
  

Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno-Usługowo-Handlowy   Mieczysław Szczechowiak

  

ul.Konińska 28

  

62-045 Pniewy

  
  

 

  

61,70

  
  

4

  
  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony   Środowiska „BUSKOPOL” sp. z o.o.

  

ul.Kilińskiego 41

  

28-100 Busko Zdrój

  
  

 

  

81,20

  
  

5

  
  

Konsorcjum :

  

-„INKOP”   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

  

ul.Komuny   Paryskiej 5

  

30-389   Kraków,

  

-Zakład   Usługowy „DROGOP-1”

  

Jerzy   Gorzałczany

  

ul.M.Kopernika   6a

  

32-100   Proszowice

  
  

 

  

 

  

 

  

100,00

  
  

6

  
  

Konsorcjum:

  

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe   „KAR-WAT”

  

Ociesęki 41a

  

26-035 Raków,

  

-„ZUMK” Jacek Ściupider, Zdzisław Chałuda s.c.

  

ul.15-go Stycznia 4

  

28-500 Kazimierza Wielka

  
  

 

  

 

  

 

  

99,30

  
  

8

  
  

Konsorcjum :

  

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” sp. zo.o.

  

Kopaliny 50

  

32-720 Nowy Wiśnicz,

  

- Gminna Spółka Komunalna sp.zo.o.

  

ul.Rolnicza 39

  

33-140 Lisia Góra,

  

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe   „MARTEX” sp. z o.o.

  

ul.Zgody 89

  

33-100 Tarnów

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

75,70

  

           

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum :

-„INKOP” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

ul.Komuny Paryskiej 5

30-389 Kraków,

-Zakład Usługowy „DROGOP-1”

Jerzy Gorzałczany

ul.M.Kopernika 6a

32-100 Proszowice

ZA CENĘ: 1.543.053,65  /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert).

 

Zadanie nr 2

 

                                                             
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana    ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Zakład Ogólnobudowlany

  

I Instalacji Elektrycznych

  

Stanisław Kozieł

  

32-090 Słomniki,   Orłów 39a

  
  

 

  

Wykonawca   wykluczony z postępowania

  

Oferta   odrzucona

  
  

2

  
  

Konsorcjum:

  

-„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk

  

ul.Kościuszki 68

  

28-200 Staszów,

  

-Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” – bis

  

Marian Adamczyk, Józef Adamczyk,Stanisław Adamczyk

  

ul.Kościuszki 68, 28-200 Staszów

  
  

 

  

63,00

  
  

3

  
  

Zakład Robót Inżynieryjnych   Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Mieczysław Szczechowiak

  

ul.Konińska 28

  

62-045 Pniewy

  
  

 

  

48,20

  
  

4

  
  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony   Środowiska „BUSKOPOL” sp. z o.o.

  

ul.Kilińskiego 41

  

28-100 Busko Zdrój

  
  

 

  

61,30

  
  

5

  
  

Konsorcjum :

  

-„INKOP” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z   o.o.

  

ul.Komuny Paryskiej 5

  

30-389 Kraków,

  

-Zakład Usługowy „DROGOP-1”

  

Jerzy Gorzałczany

  

ul.M.Kopernika 6a

  

32-100 Proszowice

  
  

 

  

 

  

 

  

76,10

  
  

6

  
  

Konsorcjum:

  

-Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT”

  

Ociesęki 41a

  

26-035   Raków,

  

-„ZUMK”   Jacek Ściupider, Zdzisław Chałuda s.c.

  

ul.15-go   Stycznia 4

  

28-500   Kazimierza Wielka

  
  

 

  

 

  

 

  

100,00

  
  

7

  
  

Konsorcjum:

  

-„DROGOP-2” sp. z o.o.

  

Mniszów 12

  

32-120 Nowe Brzesko,

  

-Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe  „WĄS-BUD”

  

Gdów 711

  

32-420 Gdów

  
  

 

  

 

  

67,70

  
  

8

  
  

Konsorcjum :

  

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” sp. zo.o.

  

Kopaliny 50

  

32-720 Nowy Wiśnicz,

  

- Gminna Spółka Komunalna sp.zo.o.

  

ul.Rolnicza 39

  

33-140 Lisia Góra,

  

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe   „MARTEX” sp. z o.o.

  

ul.Zgody 89

  

33-100 Tarnów

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

58,20

  

           

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum :

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT”

Ociesęki 41a

26-035 Raków,

-„ZUMK” Jacek Ściupider, Zdzisław Chałuda s.c.

ul.15-go Stycznia 4

28-500 Kazimierza Wielka

ZA CENĘ: 1.345.994,44  /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert).

 

Zadanie nr 3

 

                                                             
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana    ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Zakład Ogólnobudowlany

  

I Instalacji Elektrycznych

  

Stanisław Kozieł

  

32-090 Słomniki,   Orłów 39a

  
  

 

  

Wykonawca   wykluczony z postępowania

  

Oferta   odrzucona

  
  

2

  
  

Konsorcjum:

  

-„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk

  

ul.Kościuszki 68

  

28-200 Staszów,

  

-Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” – bis

  

Marian Adamczyk, Józef Adamczyk,Stanisław Adamczyk

  

ul.Kościuszki 68, 28-200 Staszów

  
  

 

  

52,90

  
  

3

  
  

Zakład Robót Inżynieryjnych   Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Mieczysław Szczechowiak

  

ul.Konińska 28

  

62-045 Pniewy

  
  

 

  

37,20

  
  

4

  
  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony   Środowiska „BUSKOPOL” sp. z o.o.

  

ul.Kilińskiego 41

  

28-100 Busko Zdrój

  
  

 

  

53,40

  
  

5

  
  

Konsorcjum :

  

-„INKOP” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z   o.o.

  

ul.Komuny Paryskiej 5

  

30-389 Kraków,

  

-Zakład Usługowy „DROGOP-1”

  

Jerzy Gorzałczany

  

ul.M.Kopernika 6a

  

32-100 Proszowice

  
  

Wykonawca wykluczony z postępowania

  

Oferta   odrzucona

  

 

  
  

6

  
  

Konsorcjum:

  

-Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT”

  

Ociesęki 41a

  

26-035   Raków,

  

-„ZUMK”   Jacek Ściupider, Zdzisław Chałupa s.c.

  

ul.15-go   Stycznia 4

  

28-500   Kazimierza Wielka

  
  

 

  

 

  

 

  

100,00

  
  

7

  
  

Konsorcjum:

  

-„DROGOP-2” sp. z o.o.

  

Mniszów 12

  

32-120 Nowe Brzesko,

  

-Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe  „WĄS-BUD”

  

Gdów 711

  

32-420 Gdów

  
  

 

  

 

  

67,70

  
  

8

  
  

Konsorcjum :

  

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” sp. zo.o.

  

Kopaliny 50

  

32-720 Nowy Wiśnicz,

  

- Gminna Spółka Komunalna sp.zo.o.

  

ul.Rolnicza 39

  

33-140 Lisia Góra,

  

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe   „MARTEX” sp. z o.o.

  

ul.Zgody 89

  

33-100 Tarnów

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

58,20

  

           

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum :

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT”

Ociesęki 41a

26-035 Raków,

-„ZUMK” Jacek Ściupider, Zdzisław Chałuda s.c.

ul.15-go Stycznia 4

28-500 Kazimierza Wielka

ZA CENĘ: 1.695.949,49  /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert).

 

Uwagi

Zamawiający wykluczył wykonawcę Zakład Ogólnobudowlany i  Instalacji Elektrycznych Stanisław Kozieł 32-090 Słomniki, Orłów 39a z zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, ponieważ  oferta nie była zabezpieczona wadium na zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3. Wykonawca nie dołączył do oferty dowodu wniesienia wadium.

Wadium w formie gwarancji Wykonawca złożył w kasie Urzędu MiG. Narusza to zapis rozdziału VIX  SIWZ , w którym  zostało sprecyzowane w jakiej wysokości, w jakich formach, w jaki sposób i w jakim terminie ma  być ono wnoszone.

W badanym przypadku wadium zostało wniesione w formie gwarancji, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział VIX pkt 4, który brzmi „ W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądze, oryginał zabezpieczenia należy przedłożyć w ofercie”, dlatego też oryginał gwarancji wadialnej winien być przedłożony w ofercie.

(nie stanowi to błędu w rozumieniu art. 26 ust. 3).

Zamawiający wykluczył więc wykonawcę z prowadzonego postępowania przetargowego.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający wykluczył wykonawcę Konsorcjum :„INKOP” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul.Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków,Zakład Usługowy „DROGOP-1”Jerzy Gorzałczany ul.M.Kopernika 6a 32-100 Proszowice z zadania nr 3 na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, ponieważ  oferta na zadanie 3 nie była zabezpieczona wadium a mianowicie Wykonawca dołączył do oferty oryginał gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium na zadanie nr 3 w wysokości 50 000 zł, a nie jak wymagano w kwocie 55 000 zł.

(błąd w dokumencie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nie stanowi błędu w rozumieniu art. 26 ust. 3).

Zamawiający wykluczył więc wykonawcę z prowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego zadania nr 3.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz                        

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-10-09
Data publikacji:
2009-10-09
Data ostatniej zmiany:
2009-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)