Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 15.10.2009r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na realizację zadania:

 

dostawa węgla, miału i eco-groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy i szkół podstawowych na terenie Gminy  Skalbmierz

 

Znak postępowania: ZPP.341/12/2009

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                         
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Przedsiębiorstwo   Handlowo-Usługowe „EDEL”

  

Edward Chojnacki , 32-096   Prandocin

  
  

81,16%

  

 

  
  

2

  
  

Firma   Handlowo-Usługowa Jarosław Białczyk, ul.Kopernika1A, 28-530 Skalbmierz

  
  

72,82%

  
  

3

  
  

JUREX-TRANS Jerzy   Gryciuk Skarżyn, ulWiśniowa 1,

  

09-100 Płońsk

  
  

100%

  

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

JUREX-TRANS

Jerzy Gryciuk

Skarzyn, ul.Wiśniowa1, 09-100 Płońsk

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert)

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz                                   

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-10-19
Data ostatniej zmiany:
2009-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)