Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

„…dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego...”

 

 

Skalbmierz, dn. 21.10.2009r.

Znak: ZPP.341/11/O/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na realizację zadania:

 

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w mieście Skalbmierz na rzecz rozwoju czynnego wypoczynku i turystyki

Znak postępowania: ZPP.341/11/2009

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                               
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

EKOKANWOD

  

Czyszczoń i Półtorak sp.j.

  

28-136 Nowy Korczyn

  

ul.Farna 6

  
  

 

  

68,70

  
  

2

  
  

Zakład Usług   Rolniczych i Budowlanych

  

„AGROBUD” Wiesław   Nowakowski

  

Piotrkowice Małe 97

  

32-104 Koniusza

  
  

 

  

67,90

  

 

  
  

3

  
  

Firma Remontowo-Budowlana

  

Ryszard Czajka

  

Królewice 93

  

28-512 Bejsce

  
  

 

  

100,00

  

           

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Firma Remontowo-Budowlana

Ryszard Czajka

Królewice 93

28-512 Bejsce

 

ZA CENĘ: 948.882,16    /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert).

Uwagi

Zamawiający na etapie weryfikacji dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, stwierdził, że oferta EKOKANWOD

Czyszczoń i Półtorak sp.j. ul.Farna 6,  28-136 Nowy Korczyn (oferta nr 1) nie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu , a mianowicie brak wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia zgodnie z zał. SIWZ.

W związku z powyższym zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. ul.Farna 6,  28-136 Nowy Korczyn została wezwana do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu a mianowicie : uzupełnienie wykazu osób zgodnie z SIWZ pkt VI.4) oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty w wymaganym terminie i podlegał dalszej ocenie.

 

 

 

 

 

 

                       Burmistrz Miasta i Gminy

                     /-/

                                                 Michał Markiewicz                                   

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-10-21
Data publikacji:
2009-10-21
Data ostatniej zmiany:
2009-10-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)