Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Baranów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 217/1 o powierzchni 0,1194 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 36 694 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 19 listopada 2009 r. dopuszczono dwie osoby.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 40 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Szczeblewski Marcin za kwotę w wysokości 40 500 zł (słownie: czterdzieści  tysięcy pięćset złotych).

 

Skalbmierz 2009-11-30.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości oznaczonej nr. działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha.,  stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 19 listopada 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym , ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 90 000 zł.

 

Skalbmierz 2009-11-30.

         Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-11-30
Data publikacji:
2009-11-30
Data ostatniej zmiany:
2009-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)