Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 07.12.2009r.

 

Znak: ZPP.341/13/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

Znak postępowania: ZPP.341/13/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                        
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

Konserwacja oświetlenia ulicznego   na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

  

 

  
  

1

  
  

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I   ODGROMOWEJ

  

Marcin Kwiecień

  

Cudzynowice 77, 28-500 Kazimierza Wielka

  
  

100,00

  

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

Marcin Kwiecień

Cudzynowice 77, 28-500 Kazimierza Wielka

Za cenę: 56 920,32 PLN

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta jest jedyną ofertą podlegającą ocenie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ.

 

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-12-07
Data publikacji:
2009-12-07
Data ostatniej zmiany:
2009-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)